fbpx

Internacjonalizacja MŚP – ostatni nabór wniosków.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie w tym roku ostatni nabór wniosków w ramach konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Konkurs zostanie ogłoszony 2 marca, a nabór wniosków odbędzie się między 7 kwietnia a 27 maja br.

Uczestnicy konkursu mogą otrzymać maksymalnie 800 000 złotych. Wsparcie dotyczy do 85% wartości projektu.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na:
  • Uczestnictwo w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych;
  • Opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
  • Pozyskanie klientów na rykach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
  • Zakup środków trwałych;
  • Zakup oprogramowania;
  • Opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
  • Usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.
Internacjonalizacja
Dofinansowanie mogą otrzymać:
  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które działają w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Warto już dziś skontaktować się z ekspertem i wystartować po dodatkowe środki finansowe na rozwój biznesu. Wszelkich informacji na temat konkursu udzieli Mariusz Szmidt z firmy Blank Paper. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 508 257 324 lub mailowego kontakt@blankpaper.eu

Zobacz dokumentację poprzedniego naboru ogłoszonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.