fbpx

Dofinansowanie na promocję własnego biznesu

Dofinansowanie na promocję biznesu to dobra okazja, aby podnieść konkurencyjność lokalnych firm. Od 18 października właściciele firm mogą składać wnioski na promocję swojego biznesu na rynkach zagranicznych. Środki można pozyskać w ramach konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 22 grudnia 2021 roku.

Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wsparcie do 800 000 złotych, czyli 85% wartości projektu.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na:
 • Uczestnictwo w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych;
 • Opracowanie materiałów marketingowych, katalogów, strony internetowej oraz kampanii promocyjnych;
 • Pozyskanie klientów na rykach zagranicznych i otwarcie kanałów dystrybucji;
 • Zakup środków trwałych;
 • Zakup oprogramowania;
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji eksportowej i certyfikacji;
 • Usługi doradcze, w tym szkolenia i badania marketingowe.

Oprócz standardowego wniosku, do dokumentacji należy dołączyć Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności oraz tabele finansowe z prognozą działalności firmy na okres 5 lat.

dofinansowanie

Firmy, które nie mają doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o dotacje mogą napotkać problem z poprawnym przygotowaniem dokumentów. Ich opracowanie wymaga czasu oraz znajomości zasad ich tworzenia. Aby uniknąć skutków błędnego wypełnienia wniosku o dotację warto skorzystać z pomocy ekspertów. Na lokalnym rynku w Suwałkach działa firma Blank Paper. Mariusz Szmidt, właściciel firmy, pozyskuje środki z UE i przygotowuje firmom modele biznesowe związane z wejściem na rynki zagraniczne.

Tylko w tym roku firma Blank Paper opracowała dokumenty internacjonalizacji dla firmy, których celem było wejście na rynki Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Niemiec oraz Francji.

Model biznesowy – z czego się składa?

Model biznesowy pod internacjonalizację wymaga analizy działalności przedsiębiorstwa. Składa się on z:

 • opracowanej strategii wejścia na rynek zagraniczny
 • posiadanego doświadczenia
 • potencjału wejścia na rynki zagraniczne
 • analizy barier wejścia na dany rynek zagraniczny
 • opisu produktów, które będą oferowane na rynkach zagranicznych
 • opisu wybranych rynków
 • opisu, koniecznych do przeprowadzenia zmian w firmie, w celu wejścia na nowy rynek
 • opisu zarządzania ryzykiem

W modelu biznesowym zawarta musi być również analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa i jego sposoby dostosowania do rynku zagranicznego w obszarach:

 • segmentu klientów
 • oferowanych wartości
 • kanału dystrybucji
 • relacji z klientami
 • struktury przychodów
 • kluczowych zasobów
 • kluczowych partnerów
Dofinansowanie mogą otrzymać:
 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które działają w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale kwalifikującym go do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Skontaktuj się z ekspertem i wystartuj po dodatkowe środki finansowe na rozwój biznesu. Wszelkich informacji na temat konkursu udzieli Mariusz Szmidt z firmy Blank Paper. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 508 257 324 lub mailowego kontakt@blankpaper.eu.

Kliknij w link i przeczytaj dokumentację naboru ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mariusz Szmidt

Niemożliwe staje się możliwe. Pozyskuje środki na sfinansowanie inwestycji, opracowuje strukturę kosztów i przychodów w trzech scenariuszach: pesymistycznym, optymistycznym i najbardziej prawdopodobnym.

Właściciel:

Blank Paper Sp. z o.o.
Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
508 257 324
www.blankpaper.eu
kontakt@blankpaper.eu