fbpx

Bon na cyfryzację – pieniądze dla firm

Bon na cyfryzację to konkurs, którego celem jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.
Bon na cyfryzację to okazja dla wielu lokalnych firm

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ile możesz otrzymać?

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE

255 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE

300 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów. Pula środków w konkursie 110 000 000,00 zł.

Firma Blank Paper z Suwałk oferuje wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania dokumentów i opracowania wniosku o dotację.

Więcej informacji w Dokumentach konkursu

Mariusz Szmidt

Niemożliwe staje się możliwe. Pozyskuje środki na sfinansowanie inwestycji, opracowuje strukturę kosztów i przychodów w trzech scenariuszach: pesymistycznym, optymistycznym i najbardziej prawdopodobnym.

Właściciel:

Blank Paper Sp. z o.o.
Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
508 257 324
www.blankpaper.eu
kontakt@blankpaper.eu