fbpx

Szkolenia BHP online

Szkolenia BHP online

Stan epidemii na terenie Polski trwa do odwołania. Rząd uchwalił przepisy, które umożliwiły zawieszenie wykonywania szkoleń okresowych BHP. Tym samym ułatwił pracodawcom wprowadzenie zasad zachowania dystansu społecznego. Niestety z ułatwieniami nadeszły kłopoty.

Przepisy w zakresie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, które regulowało Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. zostały zmodyfikowane Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zawieszono obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp do 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Nie dotyczy to jednak szkoleń wstępnych pracowników, które należy wykonywać bez zmian tzn. przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Specjaliści od BHP jak na lekarstwo?

Skutki epidemii odczuwają wszyscy, zarówno specjaliści odpowiadający za szkolenia BHP, jak i pracownicy z pracodawcami na czele. Niestety coraz więcej firm oraz szkoleniowców BHP zawiesza wykonywanie działalności lub je zamyka.

Skoro ekspertów zaczyna brakować, kto będzie szkolił, gdy zagrożenie zostanie odwołane? Czy behapowcy, którzy pozostaną na rynku, przeszkolą – w ciągu 2 miesięcy – dziesiątki tysięcy osób, nieprzeszkolonych od 16 kwietnia 2020 roku?

Zapisy Ustawy umożliwiły wykonywanie Instruktażu ogólnego szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Do tej pory takiej możliwości nie było, a osoby przyjmowane do pracy musiały przejść instruktaż w formie stacjonarnej.

Podczas szkoleń online, które organizuję, przypominam pracownikom o ich prawach, ale także o obowiązkach — mówi Marta Bielecka, specjalistka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Suwałkach. – Pokazuję wypadki przy pracy, poddajemy je wspólnej analizie. Wszystko po to, aby uświadomić pracownikom, w jakich sytuacjach dochodzi do nieszczęść w pracy. Wskazuję na rutynę, monotonię, zmęczenie, pośpiech i stres — główne powody wypadków — podkreśla ekspert.

Nowe oblicze szkoleń BHP w czasie pandemii

Szkolenia BHP online zmieniły całkowicie postrzeganie tej formy edukacji. Pracownicy mogą być szkoleni w każdym miejscu, zwłaszcza w domu. Elektroniczna forma szkoleń wspiera podnoszenie zaangażowania pracowników, ich motywację, zaangażowanie i zachęcamy pracowników do wykonywania pracy w zgodzie z zasadami bhp.

Pamiętajmy, że dzięki systematycznym szkoleniom BHP pracodawca ogranicza ilość wypadków w pracy. Korzyści z tego tytułu są powszechnie znane. O to kilka przykładowych:

  • Uniknięcie zakłóceń w organizacji pracy
  • Uniknięcie zwolnień chorobowych
  • Uniknięcie strat spowodowanych uszkodzeniem wyposażenia
  • Uszczerbek na wizerunku firmy
  • Koszty administracyjne i prawne
  • Naruszenie przez kadrę zarządzającą obowiązków z art. 212 k.p. stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Państwowa Inspekcja Pracy obecnie nie powinna sprawdzać, czy obowiązek wykonania szkoleń został spełniony, natomiast problemy mogą pojawić się w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku pracownika. Warto więc skorzystać ze szkoleń online i zadbać o terminowe przeszkolenie swoich podwładnych.