fbpx

Dotacje z programu – Czyste Powietrze 2024

Rządowy program – „Czyste Powietrze” dał możliwość setkom tysięcy Polaków zmodernizować i poprawić efektywności energetyczne swoich domów. Dzięki programowi można pozyskać do 135 000 zł na:

 • wymianę źródła ciepła
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperatory)
 • ocieplenie budynku
 • wymianę stolarki okiennej
 • wymianę stolarki drzwiowej
 • wymianę drzwi garażowych
 • modernizację instalacji C.O. i C.W.U.
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

W pierwszym etapie składa się wniosek o przyznanie funduszy. Zawierana jest umowa i w zależności od wybranego wariantu (bez prefinansowania lub z prefinansowanie) okres rozliczenia dotacji wynosi:

 • dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania przysługuje do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania – do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • dla dotacji w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w opcji Czyste Powietrze Plus – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozliczenie wniosku z programu Czyste Powietrze

Aby rozliczyć wniosek o dotację należy złożyć wniosek rozliczający dotację (lub kilka wniosków, jeżeli dzielimy przedsięwzięcie na etapy). Poza wypełnionym poprawnie wnioskiem, musimy dołączyć ponad 12 dokumentów, które potwierdzą wykonanie zaplanowanych zadań oraz spełnienie wymogów programu Czyste Powietrze. Do tych dokumentów zaliczamy:

 • faktury imienne wystawione na wnioskodawcę
 • potwierdzenia zapłaty, a w przypadku umów z prefinansowaniem potwierdzenie uregulowania części wkładu własnego
 • protokóły odbioru przygotowane na obowiązującym wzorze z programu Czyste Powietrze
 • dokumenty techniczne potwierdzające spełnienie wymogów programu, jeżeli dany przedmiot nie znajduje się na liście ZUM np.
  • certyfikat/deklaracja potwierdzająca parametry techniczne użytych materiałów do ocieplenia budynku
  • dokumentacja techniczna źródła ciepła
  • dokumenty potwierdzające parametry zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej
  • oraz inne dokumenty
 • dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła (utylizacja, opinia kominiarza)
 • dokumentacja zdjęciowa
 • dokument podsumowujący audyt energetyczny podpisany przez audytora
 • inne dokumenty, które mogą być konieczne do rozliczenia dotacji.

Blank Paper pomaga w pozyskaniu dotacji

W ramach Czystego Powietrza rozliczyliśmy i złożyliśmy wnioski na ponad 30 mln złotych. Zajmujemy się kompletowaniem dokumentów, przygotowaniem protokołów odbioru oraz wypełnieniem wniosku o płatność.

Mariusz SzmidtPrezes Zarządu

Pozyskujemy środki na sfinansowanie inwestycji; opracowujemy strukturę kosztów i przychodów w trzech scenariuszach: pesymistycznym, optymistycznym i najbardziej prawdopodobnym.

Blank Paper Sp. z o.o.
Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
508 257 324
www.blankpaper.eu
kontakt@blankpaper.eu