fbpx

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym jest coraz powszechniejsze. Mimo, że nie jest elementem obowiązkowym kredytu, banki coraz częściej proponują ubezpieczenie na życie zamiast prowizji. Klienci decydują się na nie, lecz nie sprawdzają innych warunków. A oferta banku, nie zawsze jest korzystna dla klienta.

Kredyt hipoteczny to dla wielu osób największe zobowiązanie finansowe życia, obarczone dużym ryzykiem i niepewnością. Z tego względu, zarówno w interesie banku, jak i samego kredytobiorcy powinno leżeć odpowiednie jego zabezpieczenie. Dla banku ubezpieczenie jest produktem, który zmniejsza ryzyko związane z finansowaniem kredytu. Dla kredytobiorcy dobra polisa jest zabezpieczeniem całej rodziny. Nikt bowiem nie wie, co wydarzy się za miesiąc, za rok, a już na pewno za 10, 15 lat – mówi Marzena Krupińska, ekspert finansowy.

Dlaczego Polacy niechętnie wybierają ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Zaledwie jeden na dziesięciu Polaków posiada indywidualne ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym. Reszta rodaków nie przyjmuje do wiadomości faktu, że w każdym momencie może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina osoby nieubezpieczonej, która ulegnie wypadkowi, poważnie zachoruje lub umrze, znajduje się zazwyczaj w bardzo niekomfortowej sytuacji.

Wielu Polaków uważa, że ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym nie jest potrzebne, bo polisa nie przynosi żadnych korzyści. Część osób odstraszają zbyt wysokie składki ubezpieczeniowe, a także niezrozumiałe warunki umów. Obserwuję, że wciąż brakuje ludziom wiedzy na temat ubezpieczeń i zaufania do towarzystw ubezpieczeniowych. Kredytobiorcy nie wierzą również w wypłacalność polisy – podkreśla Krupińska.

Banki oferują ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Pandemia zmieniła podejście ludzi do tego tematu – zdecydowanie zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Koronawirus uświadomił Polakom, że śmierć i choroba są zdarzeniami, których nie da się przewidzieć. Dziś coraz więcej osób twierdzi, że posiadanie polisy świadczy o rozsądku, odpowiedzialności i umiejętności przewidywania. Takich osób jest jednak wciąż za mało.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym – Bezpieczeństwo banku czy kredytobiorcy?

W przypadku kredytu hipotecznego bank oczekuje różnych form zabezpieczenia jego spłaty – w tym również zakupu ubezpieczenia. Nie istnieją żadne przepisy, które nakładają na kredytobiorcę obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odmowa ubezpieczenia może oznaczać trudności z uzyskaniem kredytu lub zmianę warunków umowy na mniej korzystne dla kredytobiorcy. W takim przypadku bank może wymagać indywidualnej polisy na życie lub przedstawienia większej liczby poręczycieli (tzw. żyrantów).

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym przynosi korzyści obu stronom. Z perspektywy banku polisa jest narzędziem ochrony banku oraz stanowi gwarancję spłaty rat kredytowych zgodnie z harmonogramem udzielonej pożyczki. Z kolei dla kredytobiorcy znajdującego się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej spłatę kredytu, polisa daje gwarancję wypłaty odszkodowania, które pokryje aktualne zobowiązania. W tym przypadku należy jednak dokładanie zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy

Czy warto wybrać ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Dobre ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym rozwiązuje wiele problemów

Zakup polisy w banku

Wielu kredytobiorców, chcąc uniknąć formalności, decyduje się na zakup polisy oferowanej przez bank. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że zakres ochrony polisy jest niewystarczający. Dzieje się tak w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np. zachorowania na raka lub spowodowania czyjejś śmierci pod wpływem alkoholu.
Wysokość ubezpieczenia na życie zależy od wysokości zaciąganego kredytu.

Zaciągając kredyt w wysokości 250 000 zł, bank powinien zaproponować polisę ubezpieczeniową w takiej samej kwocie. Zakres ochrony oprócz śmierci powinien obejmować również inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na utrzymanie płynności finansowej, czyli:

  • poważne zachorowanie,
  • trwałe inwalidztwo,
  • pobyt w szpitalu,
  • utratę zdolności do wykonywania pracy.

Zakres ochrony najsilniej wpływa na koszty ubezpieczenia kredytu. Im wyższy zakres ochrony, tym droższy koszt ubezpieczenia kredytu. Do określenia ostatecznej wartości ubezpieczenia bank bierze również pod uwagę: wysokość oraz termin ostatecznej spłaty zobowiązania, a na samym końcu wiek oraz zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy.

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego zależy od banku i waha się przeciętnie od 0,0075% do 0,10% wartości nieruchomości lub kwoty udzielonego kredytu. Dlatego przed wykupieniem polisy na życie warto skorzystać z pomocy eksperta ds. ubezpieczeń, który zna najlepsze oferty na rynku i pomoże w podjęciu rozsądnej decyzji.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym
Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to „poduszka” bezpieczeństwa dla bliskich
Jak działa ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

W przypadku śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel spłaca pozostałą część kredytu lub jego część. W tym celu należy wystosować roszczenie do firmy ubezpieczeniowej. Jest to obowiązek rodziny, dlatego warto wcześniej poinformować bliskich o posiadanym ubezpieczeniu.

Szybkie złożenie roszczeń pozwoli uniknąć naliczenia odsetek kredytowych. W zależności od sumy ubezpieczenia, kredyt jest spłacany w całości lub tylko w części. Jeżeli kwota ubezpieczenia jest wyższa od łącznego zobowiązania na rzecz banku, reszta przekazywana jest spadkobiercom. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie po złożeniu odpowiednich dokumentów (wraz z aktem zgonu) i rozpatrzeniu wniosku przez ubezpieczyciela.

Podobnie działa ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa. Gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, ubezpieczyciel spłaca pozostałą części kredytu. Uprzednio kredytobiorca musi złożyć pisemny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi inwalidztwo.

Ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego inwalidztwa jest zazwyczaj częścią bardziej rozszerzonej polisy, która obejmuje także ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W tym przypadku ubezpieczenie jest wypłacane na nieco innych warunkach. Utrata pracy nie może nastąpić z winy kredytobiorcy, a wysokość wypłaconego ubezpieczenia może sięgać tylko 6 lub 12 kolejnych rat.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym Marzena Krupińska

Najlepszym wyborem jest indywidualnie dobrana polisa, w której[…]bliska osoba zostanie wpisana jako uposażony

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Kredytobiorca może zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. W takim przypadku dalszy tok postępowania zależy od zapisów umowy kredytowej. Aktualnie wszystkie największe banki w Polsce dają swoim klientom możliwość zrezygnowania z ochrony na dowolnym etapie trwania umowy. Może zdarzyć się jednak sytuacja, w której bank zezwala na rezygnację dopiero wtedy, gdy wartość zadłużenia będzie niższa. Po rezygnacji proponuje często gorsze warunki spłaty pozostałej części kredytu. Dlatego zachęcam każdego klienta, aby dokładnie przemyślał swoją decyzję – mówi Krupińska.

Mimo iż wykupienie polisy na życie nie jest obowiązkiem, swoim klientom zawsze radzę, aby racjonalnie pomyśleli o przyszłości oraz o bezpieczeństwie finansowym swoich najbliższych. Dzięki wykupieniu polisy na życie nie trzeba zadawać sobie pytania, co zrobią moi najbliżsi, gdy mnie zabraknie i skąd wezmą pieniądze na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego? Dobre ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym rozwiązuje ten problem. Najlepszym wyborem jest indywidualnie dobrana polisa, w której małżonek lub inna bliska osoba zostanie wpisana jako uposażony – dodaje Marzena Krupińska.