fbpx

Sięgnij po dofinansowanie na Mój Prąd 3.0

Rządowy program Mój Prąd 3.0 to dofinansowanie udzielane osobom fizycznym, które po 1 lutego 2020 roku zainwestowały (lub planują zainwestować) w instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWp i chcą wykorzystywać energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby.

Nabór wniosków planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 roku (z możliwością jego przedłużenia) lub do wyczerpania pieniędzy. Wysokość dotacji będzie zależała od „zakresu rzeczowego inwestycji”. Dotację może otrzymać wyłącznie zakończony projekt i fotowoltaika, która już została podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Dofinansowanie Mój Prąd 3.0. Wypełnienie wniosku.
Program Mój Prąd 3.0 ma na celu promowanie OZE wśród mieszkańców.

Mój Prąd 3.0 – Promowanie odnawialnych źródeł energii

Głównym celem programu Mój Prąd 3.0 jest promowanie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców. Program ma również pomóc spełnić unijne wymogi wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetyki kraju. Fundusze na jego realizację pochodzą ze środków unijnych, a nie jak w poprzednich edycjach z krajowych funduszy.

Korzyści z programu to:

  1. Możliwość produkowania darmowego i „zielonego” prądu, którego wytworzenie nie zanieczyszcza powietrza,
  2. Uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego przy budowie instalacji

W tym roku wysokość wsparcia będzie powiązana bezpośrednio z zakresem inwestycji. Osoby, które kupią instalację wyposażoną np. w magazyn energii, będą mogły liczyć na wyższą kwotę w przeciwieństwie do tych, którzy zdecydują się jedynie zamontować instalację „on-grid”.

Kilka kroków po Mój Prąd 3.0

Osoby, które chcą skorzystać z programu Mój Prąd 3.0 muszą przejść kilka istotnych kroków:

  1. Muszą nabyć i zamontować instalację fotowoltaiczną, pamiętając o maksymalnej mocy (2-10kWp).
  2. Muszą dopilnować, aby zakład energetyczny zainstalował dwukierunkowy licznik energetyczny.
  3. Muszą podpisać umowę z wybranym dystrybutorem energii.
  4. Muszą złożyć wniosek w formie elektronicznej dla programu Mój Prąd 3.0

W Suwałkach wypełnianiem wniosku zajmuje się firma Blank Paper. Potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku? Skontaktuj się doradcą z Blank Paper:

Poznaj Blank Paper: www.blankpaper.eu