fbpx

Blank Paper złożył wnioski na kapitał obrotowy dla 18 suwalskich firm

Firma Blank Paper – w imieniu 18 firm z Suwałk – złożyła wnioski na kapitał obrotowy w ramach poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie były mikro i małe przedsiębiorstwa, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej w związku wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wśród suwalskich firm, które uzyskały wsparcie finansowe, znalazła się między innymi Kobaltowy Agencja PR z Suwałk, która skorzystała z oferty Blank Paper.

Blank Paper, oprócz pisania wniosków aplikacyjnych, opracowuje modele biznesowe, analizuje ryzyko prowadzenia inwestycji oraz tworzy oferty sprzedażowe dla przedsiębiorców. Pomaga również nawiązywać współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi i specjalizują się w poszukiwaniu optymalnych form finansowania działalności inwestycyjnej.